За нас

Компанијата ЕВРОХЕМ е основана во 1991 година како компанија која се занимава со производство и трговија со хемиски суровини. Од 2009 започнува со трговија на Лични Заштитни Средства и од тогаш се позиционира како увозник и дистрибутер на квалитетна заштитна опрема. Успешното работење со должи на квалитетната и навремена дистрибуција на заштитна опрема и партнерскиот однос со клиентите. Со повеќе од 1000 производи на залиха можеме да одговориме на барањата на клиентите во најкус можен рок. Постојаното вложување и континуираното следење на светските трендови во областа на заштита при работа не прават лидер во дистрибуцијата на високо квалитетна заштитна опрема.

Ја подигнуваме свеста на компаниите за користење на вистински и квалитетни заштитни средства со примарна цел - заштита на работниците.

-- Кристијан, CEO & Основач

Често поставувани прашања

Тука сме да одговориме на сите прашања. Погледнете ги најчесто поставуваните прашања.
Доколку бараниот одговор не може да го видите подоле, тогаш слободно контактирајте со нас. 

Да се додаде текст како одговор на прашање…

Подигнување на свеста на компаниите за користење на вистински и квалитетни заштитни средства. Преку продажба на висококвалитетни и наменски заштитни средства до минимизирање на ризикот од повреда на работните места. Одржување на партнерски односи со клиентите и нивна поддршка со совети и заштитни средства во било кое време.

Наша визија е да ги сведеме на минимум ризиците на кои се изложени работниците на своите работни места. Тоа може да се постигне преку обезбедување на квалитетни и вистински заштитни средства. Во денешните динамични работни окружувања сакаме да понудиме заштитна опрема која ќе биде квалитетна, соодветна за ризикот на кој е изложен работникот и веднаш достапна за работникот.

Да станеме компанија која ќе биде лидер во обезбедувањето на квалитетни заштитни средства, достапни производи во секое време и за секаков ризик на работа и совети за компаниите при изборот на вистинската заштитна опрема. Постојано усовршување на вработените за да може да им се помогне на клиентите при изборот на соодветната заштитна опрема. Постојано вложување во кадровско и технолошко усовршување со цел подобрување на квалитетот на услугите и производите кои ги нудиме.

Да се додаде текст како одговор на прашање…

Да се додаде текст како одговор на прашање…

Да се додаде текст како одговор на прашање…

Да се додаде текст како одговор на прашање…

Да се додаде текст како одговор на прашање…