Опис

Се користи во следниве средини со висока концентрација на прашина: металургија, при леење, заварување и лемење, зашто штити од прашина што содржи: берилиум, олово, антимон, арсен, кадмиум, кобалт, никел, радиум, стрихнин, радиоактивни честички, како и за работа на азбест.

Светската здравствена организација (СЗО) препорачува употреба на профилактичка заштита од вируси, бактерии и други микроорганизми за работниците во медицинскиот и фармацевтскиот сектор (болници, аптеки, лаборатории, клиники) и за спречување на ширењето на пандемијата за заштита на цивилното население (јавен превоз, авијација)