Опис

• TRIBOC е мултифункционален, идеален е за подигнување товари, како и за обезбедување, закрепнување и спасување луѓе. Триножот е лесен за употреба и обезбедува целосна безбедност.
• TRIBOC може да се користи со оптоварување до 500 кг (обезбедено со синџири).
• Нозете може да се постават на 8 различни начини.
• Стандардната челична глава нуди три дополнителни точки за прицврстување за товари на материјал до 200 кг.
• Модуларниот систем значи дека уредите за подигнување и запирање при пад лесно може да се извадат и транспортираат одделно.
• Синџири за користење со TRIBOC. Од мај 2017 година наваму, стандардните додатоци се испорачуваат со TRIBOC (АП-004)