ХТЗ Безбедносни Работни Очила SAFE

Лесни и ергономски очила со странична и горна заштита.

Очилата се достапни со или без метално јадро за поголема издржливост. Во завистност од потребидете може да се постави и додаток на очилата за UV заштита и за заварување.