Опис

• Ултраквалитетна ракавица за МИГ заварување. Одбрана висококвалитетна кожа со дебелина од 1,3 mm, целосно сошиена со конец Kevlar.
• Засилена кај палецот и засилена постава. CE-сертификат, во согласност со EN 12477 A.