ХТЗ Маска За Итни Случаи H 900

Опис

Маската H 900 се употребува во итни случаи. Таа нуди заштита при итно напуштање на контаминирана просторија. Ова е уред за еднократна употреба, со времетраење од 15-ина минути.

Маската за итни случаи треба да се користи само при спасување или итно напуштање на контаминирана просторија