Заштитни Очила Со Отвори За Вентилација G-033A-C

Овие заштитни очила се дизајнирани да обезбедат заштита од опасности што произлегуваат од слаби механички удари , механички опасности, ултравиолетово , видливо инфрацрвено зрачење и сончево зрачење.

Отворите за вентилација овозможуваат удобност при носењето.