Заштитни Очила Од Удари G-028A-C

210.00ден вкл. ДДВ

Овие заштитни очила се дизајнирани да обезбедат заштита од опасности што произлегуваат од слаби механички удари, механички опасности, ултравиолетово, видливо инфрацрвено зрачење и сончево зрачење.