Заштитни Механички Очила G-026A-C

220.00ден вкл. ДДВ

Овие заштитни очила се дизајнирани да обезбедат заштита од опасности што произлегуваат од слаби механички удари , механички опасности, ултравиолетово, видливо инфрацрвено зрачење и сончево зрачење.