ALPHATEC 3000 престилка

1,298.00ден вкл. ДДВ

CE CATEGORY III
(Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, EN 14126 )

Опис

Престилката нуди ефикасна заштита против бројни хемикалии. Има светложолта боја за висока видливост и подобрена безбедност на работникот.

Една од најлесните и најудобни престилки на пазарот, оваа повеќеслојна ткаенина обезбедува исклучително ефикасна бариера против неоргански хемикалии и биолошки опасности. Тип 3/4 заштита.