ХТЗ Заштитен комбинезон АlphaТec 2500

CE CATEGORY III
(Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

Опис

Има највисоки класификации за заштита од биолошки агенси во согласност со EN 14126 и ASTM F 1671 за пенетрација на крв, телесни течности и крвни патогени. Ткаенина пропустлива на воздух и вода, која помага да се намали ризикот од топлотен стрес.

Ултратенкото влакно помага да се намали ризикот од контаминација. Антистатички, тестирани според EN 1149-5 & AATCC 76. Ултразвучно залепените рабови обезбедуваат силна бариера за течност и честички. Тип 4/5/6 заштита.