ХТЗ AlphaTec 1500 заштитен комбинезон

510.00ден вкл. ДДВ

CE CATEGORY III
(Type 5, Type 6, EN 1073-2)

Опис

Заштитен комбинезон од SMS-материјал, 100 % заштита од честички поголеми од 3 микрони. Штити од опасни прашини, како што се азбестните влакна. Штити од суви честитки тип 5 и од хемикалии тип 6. Направен е без силикон.