ХТЗ Заштитен комбинезон AlphaTec 1500 plus

510.00ден вкл. ДДВ

CE CATEGORY III
(Type 5, Type 6, EN 1073-2, EN 1149-5)

Опис

Заштитен антистатичен комбинезон од SMS-материјал, дава 99,9 % заштита од честички поголеми од 3 микрони. Штити од опасни прашини, како азбестни влакна, цементна прашина и опасни аеросоли.

Штити од суви честитки тип 5 и од хемикалии тип 6, како и од радиоактивни честички. Направен е без силикон.