Заштитна Опрема За Пескарење ACS 951

Опис

Систем за заштита од испарување, прашина и ситни честички. ACS 951 има постојан проток на воздух и во комбинација со P3-филтер, погоден е за пескарење.

Тој е опремен со маска и качулка за поголема заштита на деловите од телото што се најизложени на абразивите. ACS 951 може да се набави со маска TR82 или TR2002.